Engedélyezési terv készítés

Engedélyezési terv készítés

Első konzultációs alkalommal tájékoztatást kap arról, hogy az Ön által tervezett felújítás, átalakítás vagy éppen bontási tevékenység, építési engedély köteles-e, vagy sem. Áttekintjük az építtetői igényeket, megbeszéljük a tervezés folyamatát. Az igények és a rendelkezésre álló adottságok alapján meghatározzuk a tervezési feladatot. Amennyiben szükséges, és még nem vásárolta meg az ingatlant, a tervezendő épülettől várt követelmények alapján segítséget kap az építési telek kiválasztására. A tervezési feladat ismerete alapján adunk ajánlatot a tervezési díjra.

Elkészítjük Önnek az Építési Hatósági engedélyezés céljára szükséges Engedélyezési dokumentációt. A dokumentáció alapja a tervezési program, melyet Építész kollégánk, Önnel közösen állít össze.

Előírás esetén a tervet Tervtanács elé terjesztjük, illetve benyújtjuk Településképi véleményezésre. Elvégezzük a szükséges közműegyeztetéseket, és megállapodás szerint beszerezzük a szükséges nyilatkozatokat. A tervezési folyamat részét képezi a helyi előírások tanulmányozása, figyelembe vétele, és a hatósági egyeztetés.

Az engedélyezési dokumentáció tervrajzokból és szöveges részből áll. A tervrajzok 1:100-as léptékben tartalmazzák a leendő épület összes szintjéről készült alaprajzot, jellemző metszeteket, homlokzatokat, helyszínrajzot, és minden további olyan rajzi dokumentumot, ami szükséges a hatóságnak az engedélyezés elbírálásához. A szöveges rész tartalmazza az épület, az építési folyamat műszaki leírását, az alkalmazandó technológiákat, anyagokat, azokkal szemben támasztott követelményeket, a tartószerkezeti dokumentációt, a gépészeti és villamossági leírást, szükséges gépészeti számításokat. A dokumentáció része még az energetikai számítás.

Akkor, ha a jogszabályi előírások nem teszik kötelezővé a kiviteli tervkészítést, a megvalósításhoz viszont szükség van további tervekre, egy bővített dokumentációt – vagy egyszerűsített kivitelezési dokumentációt – készítünk. Ennek része a kivitelezéshez szükséges tartószerkezeti – statikai – tervek, ha a tető mérete indokolja, a tetőterv, és az épület jellemző csomóponti megoldásainak kidolgozása. Ide tartozhat még a tervezői költségvetési kiírás, és ha szükséges a biztonsági és egészségvédelmi terv.

Kérjen időpontot ingyenes konzultációhoz

Comments are closed.